logo
ucho   logo bip
Biuro Rady
Biuro Rady

BIURO RADY

POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 

al. Tadeusza Kościuszki 22

64-000 Kościan

Pok. 120

tel. 065 512 17 85 wew. 29

godziny urzędowania: 
poniedziałki: 8.00 - 16.00
wtorki - piątki: 7.00 - 15.00
 

Do zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej rady powiatu, zarządu i komisji rady.

Do podstawowych zadań Biura należy :

1)    obsługa kancelaryjno-biurowa rady powiatu, komisji rady i zarządu powiatu,

2)    przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy rady, zarządu i komisji,

3)    protokołowanie obrad rady, zarządu i posiedzeń komisji,

4)    prowadzenie rejestrów:

       a) uchwał rady i zarządu,

       b) zapytań i wniosków radnych,

5)    przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, uchwał zarządu, wniosków, komisji i zapytań radnych zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,

6)    udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,

7)    pomoc przewodniczącemu rady w zakresie czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem od radnych oświadczeń majątkowych oraz innych wymaganych prawem,

8)    przedkładanie wojewodzie uchwał rady,

9)    wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady,

10)  wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,

11)  prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat,

12)  udostępnianie dokumentów z zakresu działania rady, zarządu i komisji,

13)  prowadzenie ewidencji przyznanych odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Kościańskiego”.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 11:43:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:17:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-09 14:34:42)