logo
ucho   logo bip
Biuro Rady
Biuro Rady

BIURO RADY

 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 

al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan

pok. 120

tel. 65-512-17-85  wew. 29

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 8.00 - 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 - 15.00

 

 

Do zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej rady powiatu, zarządu i komisji rady.

 

Do podstawowych zadań Biura należy :

 • obsługa kancelaryjno-biurowa rady powiatu, komisji rady i zarządu powiatu,
 • przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy rady, zarządu i komisji,
 • protokołowanie obrad rady, zarządu i posiedzeń komisji,
 • prowadzenie rejestrów:

a)      uchwał rady i zarządu,

b)      zapytań i wniosków radnych,

 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, uchwał zarządu, wniosków, komisji i zapytań radnych zainteresowanym kierownikom komórek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem,
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego,
 • pomoc przewodniczącmu rady w zakresie czynności techniczno-ewidencyjnych związanych z odbiorem od radnych oświadczeń majątkowych oraz innych wymaganych prawem,
 • przedkładanie wojewodzie uchwał rady,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady,
 • wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
 • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat,
 • udostępnianie dokumentów z zakresu działania rady, zarządu i komisji,
 • prowadzenie ewidencji przyznanych odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Kościańskiego”.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 11:43:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:17:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:17:31)