logo
ucho   logo bip
Sekretarz Powiatu
Sekretarz Powiatu

SEKRETARZ POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 Maja Moskwa
 
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
pok. 124
 
tel. 65 512 17 85 wew. 44
fax  65 512 08 25
 

Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa i organizowanie jego pracy.

Do zadań Sekretarza Powiatu Kościańskiego należy w szczególności:

1) nadzór organizacyjny nad działalnością wszystkich wydziałów,

2) nadzór nad opracowywaniem aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania starostwa i jego komórek organizacyjnych,

3) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń organów kolegialnych powiatu,

4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd,

5) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności starostwa oraz wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania oraz pracy komórek organizacyjnych starostwa i obsługi mieszkańców,

6) wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania procesami pracy,

7) wdrażanie elementów systemu zarządzania jakością oraz standardów przejrzystego urzędu,

8) realizację zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji,

9) dbanie o dyscyplinę pracy w starostwie i przestrzeganie przez pracowników regulaminu organizacyjnego starostwa, regulaminu pracy i instrukcji kancelaryjnej,

10) organizowanie sprawnego obiegu dokumentów w starostwie oraz prawidłowej obsługi interesantów,

11) udostępnianie informacji publicznej w zakresie organizacji i funkcjonowania starostwa oraz zarządu powiatu,

12) realizowanie polityki kadrowej starostwa oraz dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

 

Sekretarz Powiatu pełni funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i nadzoruje zakres spraw załatwianych przez Biuro Kadr i Płac oraz Biuro Rady.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Nowaczyk-Żak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-08 13:45:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:14:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-09 14:32:11)