logo
ucho   logo bip
Skarbnik Powiatu
Skarbnik Powiatu
 
 
SKARBNIK POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Michał Samoląg
 
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65 511-09-95 wew. 37
fax  65 512-08-25
 
 
 
Do zadań Skarbnika Powiatu Kościańskiego należy w szczególności:
 
  • zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości
  • nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania
  • opracowywanie zbiorcze sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza
  • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań majątkowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty
  • sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-ksiegowymi Starostwa.
Skarbnik powiatu pełni funkcję Naczelnika Wydziału Finansów.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-05 14:33:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 08:14:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2018-11-26 12:12:19)