logo
ucho   logo bip
Wicestarosta
Wicestarosta
 
 W i c e s t a r o s t a
 
Zbigniew Franek
  
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
 
tel. 65 512 17 85
tel./fax 65 512 08 25
e-mail: starostwo@powiatkoscian.pl
 
  
Wicestarosta wykonuje zadania w zakresie określonym przez Starostę i nadzoruje zakres spraw wykonywanych przez:
  • Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
  • Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
  • Wydział Komunikacji i Dróg.

W czasie nieobecności w pracy Starosty lub niemożliwości wykonywania przez niego swej funkcji, Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Schwarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-05 14:20:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:40:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2019-10-14 13:30:13)