logo
ucho   logo bip
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

STAROSTWA POWIATOWEGO W  KOŚCIANIE

 

ul. Gostyńska 38 
64-000 Kościan
 
tel. 65 512 74 28,  65 512 74 31
II piętro, pok. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210
 
Godziny urzędowania:
w poniedziałek od godz. 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 - 15.00
 
p.o. Naczelnika Wydziału - Paulina Lenart
(tel. 65 512 74 28 wew. 48)

Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw z zakresu architektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, spraw z zakresu  prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony zwierząt.

 Naczelnik Wydziału wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy pracowników Wydziału:

 • na stanowisku ds. nadzoru architektoniczno – budowlanego w sprawach dotyczących projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych obejmujących teren miasta Kościana
 • (pok. 208, tel. 65 512 74 28 wew. 42),
 • na stanowisku ds. nadzoru architektoniczno – budowlanego w sprawach dotyczących projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych obejmujących teren Gminy Kościan
  (pok. 205, tel. 65 512 74 28 wew. 22),
 • na stanowisku ds. nadzoru architektoniczno – budowlanego w sprawach dotyczących projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych obejmujących teren Miasta i Gminy Śmigiel
  (pok. 210, tel. 65 512 74 28 wew. 49), 
 • na stanowisku ds. nadzoru architektoniczno – budowlanego w sprawach dotyczących projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych obejmujących teren Miasta i Gminy Krzywiń oraz Miasta i Gminy  Czempiń
  (pok. 207, tel. 65 512 74 28 wew. 48), 
 • na stanowisku ds. nadzoru architektoniczno – budowlanego w sprawach dotyczących projektowania, budowy i rozbiórki obiektów budowlanych
  (pok. 202 tel. 65 512 74 28 wew. 30)
 • na stanowisku ds. koordynacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i rolnictwa
  (pok. 204, tel. 65 512 7
  4 31 wew. 29), 
 • na stanowisku ds. ochrony środowiska w zakresie, leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody
  (pok. 203, tel. 65 512 7
  4 31 wew. 25),
 • stanowisku ds. ochrony środowiska w zakresie geologii i górnictwa, gospodarki odpadami, rybactwa śródlądowego oraz uzgadniania inwestycji
  (pok. 203, tel. 65 512 74 31 wewn. 25).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Nowaczyk-Żak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-13 12:23:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 10:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2021-09-15 12:23:30)