logo
ucho   logo bip
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 

ul. Gostyńska 38 

64-000 Kościan

Tel. 65 512 74 28,  65 512 74 31

pok. 208,  204, 203

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 8.00 - 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 - 15.00

 

 Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału

 

 B e a t a    K o w n a c k a   

 

 

Do zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska należy:

 

prowadzenie spraw z zakresu architektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, spraw z zakresu  prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony zwierząt.

 

Naczelnik Wydziału wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy pracowników Wydziału:

 • na stanowisku do spraw architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta Kościana
  (pok. 208, tel. 5 127 428),
 • na stanowisku do spraw architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego obejmujących  teren Gminy Kościan oraz Miasta i Gminy  Czempiń
  (pok. 205, tel. 5 127 428), 
 • na stanowisku do spraw architektury i budownictwa oraz zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Miasta i Gminy Śmigiel oraz Miasta i Gminy Krzywiń
  (pok. 208, tel. 5 127 428), 
 • na stanowisku do spraw budowlano-administracyjnych
  (pok. 205 tel. 5 127 428)
 • na stanowisku ds. koordynacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz ds. gospodarki wodno-ściekowej i ochrony przed hałasem
  (pok. 204, tel. 5 127 431),
   
 • na stanowisku ds. ochrony środowiska w zakresie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody
  (pok. 203, tel. 5 127 431),
 • na stanowisku ds. ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, ochrony powietrza i ochrony przed polami elektromagnetycznymi
  (pok. 203, tel. 5 127 431),
 • na stanowisku ds. ochrony środowiska w zakresie geologii i górnictwa, rybactwa śródlądowego oraz uzgadaniania inwestycji
  (pok. 203, tel. 5 127 431).
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-13 12:23:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 10:01:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2010-09-30 10:01:47)