logo
ucho   logo bip
Wydział Finansów
WYDZIAŁ FINANSÓW
WYDZIAŁ FINANSÓW

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

 
al. Tadeusza Kościuszki 22
Pokój nr 208, 209, 210, 211, 212, II piętro
Tel. 511-09-95
godziny urzędowania:
w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
 
Kasy BS w Kościanie
al. Tadeusza Kościuszki 22
Parter budynku - hol wejsciowy
 Godziny otwarcia:
 od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.30
 
ul. Gostyńska 38
pokój nr 201, II pietro
 Tel. 512-70-67
Godziny otwarcia:
w poniedziałek od godz. 8.15 do 15.00
od wtorku do piątku od godz. 7.15 do 14.00

Po zamknięciu kasy, wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Bank Spółdzielczy w Kościanie

rachunek nr 18 8666 0004 0108 1155 2000 0028

 
Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału - Grażyna Szproch
 
Wydział Finansów pełni bezpośrednią obsługę budżetową Powiatu oraz  finansowo-księgową Starostwa Powiatowego.
 
Do zadań Wydziału Finansów należy również:
  • opracowywanie projektu budżetu powiatu, dokonywanie zmian w budżecie powiatu
  • monitorowanie realizacji budżetu, analiza wykonania budżetu
  • rozliczanie dotacji udzielonych z budzetu Powiatu
  • prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz Starostwa
  • prowadzenie windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa
  • obsługa kasowa Starostwa Powiatowego 
Obsługę bankową powiatu prowadzi  Bank Spółdzielczy w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Rafał Landzwojczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-26 11:12:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:42:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:42:48)