logo
ucho   logo bip
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
 
al. Tadeusza Kościuszki 22
64-000 Kościan
tel. 65-511-08-84
pok. 22, 24
 
Godziny urzędowania:
w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00
 
Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału
Paweł Wachowiak
 
 
 
W skład Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzą następujące referaty:
 
-    Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - GN-Ido którego należy prowadzenie spraw związanych z powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, koordynowaniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładaniem osnów szczegółowych, ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych a także standardowych opracowań kartograficznych, przeprowadzaniem powszechnej taksacji nieruchomości oraz obsługą interesantów.
 
-    Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami - GN-II do którego należy prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, postępowania wywłaszczeniowego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz obsługą interesantów.
 
 
1. Do zadań poszczególnych stanowisk pracy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy:
 
     1) na stanowisku Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
(tel. 65 511 08 84, wew. 42, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
2) na stanowiskach do spraw prowadzenia części graficznej baz danych:
(tel. 65 511 08 84, wew. 21, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
3) na stanowiskach do spraw ewidencji gruntów i budynków:
(tel. 65 511 08 84, wew. 24, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
4) na stanowisku do spraw ewidencji gruntów i budynków oraz klasyfikacji gruntów:
(tel. 65 511 08 84, wew. 21, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
5) na stanowiskach do spraw obsługi interesantów i naliczania opłat:
(tel. 65 511 08 84, wew. 19, 49, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
6) na stanowisku głównego specjalisty do spraw weryfikacji opracowań geodezyjnych i kartograficznych:
(tel. 65 511 08 84, wew. 20, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
7) na stanowisku do spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
(tel. 65 511 08 84, wew. 22 pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
8) na stanowisku do spraw prowadzenia archiwum i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
(tel. 65 511 08 84, wew. 22, pok. 24)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
 9) na stanowisku do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
(tel. 65 511 08 84, wew. 20, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
 
2. Do zadań poszczególnych stanowisk pracy Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami należy:
 
      1) na stanowisku Kierownika Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami:
(tel. 65 511 08 84, wew. 23, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
2) na stanowisku do spraw gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony gruntów rolnych:
(tel. 65 511 08 84, wew. 23, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
3) na stanowisku do spraw gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami:
(tel. 65 511 08 84, wew. 23, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
4) na stanowisku do spraw komunalizacji mienia i odszkodowań:
(tel. 65 511 08 84, wew. 23, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
 
3. Do zadań stanowiska do spraw administracyjno-organizacyjnych oraz obsługi geodetów i naliczania opłat należy:
(tel. 65 511 08 84, wew. 20, pok. 22)
Opis stanowiska: (pdf, doc)
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2013-04-19 09:22:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2014-07-21 12:45:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-05 14:26:12)