logo
ucho   logo bip
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
 
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
 
ul. Gostyńska 38
64-000 Kościan
tel. 512 74 33, 512 70 67 w. 20, 23, 27, 28
II piętro, pokój nr 206, 207, 210, 211
 
Godziny urzędowania:
w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do 15.00
 
Naczelnik Wydziału - Sylwia Sałacka
 
Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należą w szczególności sprawy związane z:
 • organizacją pracy szkół i placówek oświatowych, powiatowych bibliotek,
 • upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjamimi,
 • promocją i ochroną zdrowia.
 • świadczeniami na rzecz kombatantów,  
 Sprawy, które można załatwić w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych:

I. W zakresie oświaty:

 • ubieganie się o stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów lub studentów.
 • nadawanie placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych.
 • uzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez powiat kościański.

II. W zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki:

 • wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych.
 • dotacja (dofinansowanie) zadań powiatu z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki.
 • ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej.

III. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

 • dotacja (dofinansowanie) zadań powiatu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

IV. W zakresie spraw obywatelskich:  

 • wydawanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku.
 • wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 • rejestr stowarzyszeń.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (2003-08-11 12:43:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Sałacka (2012-03-15 11:20:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Nowaczyk-Żak (2020-12-11 07:16:09)