logo
ucho   logo bip

Informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dla wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dotyczący składu i zadań Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dotyczący przyjmowania list kandydatów na radnych.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kościańskiego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr 6/10/18 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sprostowania błędów w obwieszczeniu Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kościańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie w dniu 20 i 21 października 2018 r.

Protokół z wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

- zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1 ,

- zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2 ,

- zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3 ,

- zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 4 .

Protokół zbiorczych wyników głosowania do Sejmiku Województwa na obszarze Powiatu Kościańskiego, okręg nr 6.