logo
ucho   logo bip

W związku z wpłynięciem zapytania dotyczącego dostawy fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu Kombi VAN przesyłamy następujące wyjaśnienie:

Pytanie:

W umowie w części 4 pkt. 2 istnieje zapis „dostawca zapewnia przeprowadzenie czynności serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapisami umowy w serwisie na terenie województwa wielkopolskiego w obrębie do 60 km”

Czy ten zapis oznacza, iż w cenie mają być również przeglądy serwisowe? To znaczy wymiana oleju, filtrów …

Odpowiedź:

Nie.

Cena ma obejmować koszty dostarczenia samochodu. Koszty serwisu oraz części niezbędnych do jego przeprowadzenia (olej, filtry itp.) będzie ponosił Zamawiający
w wybranym serwisie w obrębie do 60 km.