logo
ucho   logo bip

Jarogniewice, 26.06.2018 roku

DPSJ.KG.2113.3.2018

 

OGŁOSZENIE

 

     Uprzejmie zawiadamiamy, że w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu remontu więźby i pomalowaniu połaci dachu budynku pałacowego "Betania" nie wpłynęła żadna oferta.

     W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.