logo
ucho   logo bip

Jarogniewice, dnia 28 marca 2019 r.

 

DPSJ.KG.2101.1.2019

 OGŁOSZENIE

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze nr działki 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b, wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak, zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, 64-020 Czempiń.

Cena wybranej oferty wynosi 810,00 zł.