logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze

                                               Jarogniewice, dnia 17 marca 2010 r.

 

DPSJ/KG/2014/1/2010

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zawiadamia, że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolnicze:

1.     nr działki 485 pow. 1,0500 ha kl. IV a

2.     nr działki 698/2 pow. 0,1500 ha kl. III b      

3.     nr działki 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b      

wybrana została przez Komisję Przetargową oferta złożona przez panią Violettę Nowak zamieszkałą w Jarogniewicach, ul. Poznańska 30, na wydzierżawienie działki nr 698/2 pow. 0,2000 ha kl. III b

Cena wybranej oferty wynosi 420,00 zł.