logo
ucho   logo bip

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach informuje, że w Ogłoszeniu o wynikach na dostawę owoców i warzyw na okres od maja do sierpnia 2020 roku błędnie podano termin obowiązywania umowy na okres od 04.05.2020 roku do 31.05.2020 roku. Termin ten, zgodnie z treścią zawartą w Zaproszeniu do złożenia oferty, obowiązywać będzie na okres od 04.05.2020 roku do 31.08.2020 roku.