logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Usługa zorganizowania warsztatów.
 
1. Warsztaty wyjazdowe 4-dniowe dla 30 dzieci z rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych - "Umiejętność radzenia sobie z emocjami"
2. Warsztaty stacjonarne 5-dniowe, 30 godzin x 10 osób każde, z rodzin zastępczych niezawodowych oraz spokrewnionych nt.:
   A. "Jak rozumieć nastolatka"
   B. " Budowanie relacji między rodziną zastępczą a rodziną biologiczną "
   C. " Pozytywna komunikacja dorosły – dziecko "
3. Warsztaty wyjazdowe terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 19 osób niepełnosprawnych oraz 19 opiekunów niepełnosprawnych