logo
ucho   logo bip

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KOŚCIANIE,
UL. KOŚCIELNA NR 5A ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA:
wykonanie (zgodnie z projektem budowlanym) robót budowlanych polegających na doraźnym
zabezpieczeniu nieużytkowanego budynku mieszkalnego wpisanego jednostkowo do rejestru
zabytków pod nr 1001/Wlkp/A usytuowanego na nieruchomości położonej w Kościanie przy
ul. Masztalerza nr 2, oznaczonej nr ewidencyjnym 2147/3.

- załącznik