logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NR 586152-N-2020 - REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZA SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU STAROSTWA I URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŚCIANIE, PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

ZAŁ. NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 10 - ARCHITEKTURA

ZAŁ. NR 10A - OPIS

ZAŁ. NR 10B - BIOZ

ZAŁ. NR 10C - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 10D - RYS. 1

ZAŁ. NR 10E - RYS. 2

ZAŁ. NR 10F - RYS.3

ZAŁ. NR 10G - RYS.4

ZAŁ. NR 10H - RYS.5

ZAŁ. NR 10I - RYS.6

ZAŁ. NR 10J - RYS.7

ZAŁ. NR 10K - RYS.8

ZAŁ. NR 10L - RYS.9

ZAŁ. NR 10M - RYS. 10

ZAŁ. NR 10N - RYS.11

ZAŁ. NR 10O - RYS.12

ZAŁ. NR 10P - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁ. NR 11 ELEKTRYCZNA

ZAŁ. NR 11A - PROJEKT

ZAŁ. NR 11B - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁ. NR 11C - RYS. E1

ZAŁ. NR 11D - RYS. E2

ZAŁ. NR 11E - RYS. E3

ZAŁ. NR 11F - RYS. E4

ZAŁ. NR 11G - RYS. E5

ZAŁ. NR 11H - RYS. E6

ZAŁ. NR 11I  - RYS.E7

ZAŁ. NR 12 - SANITARNA

ZAŁ. NR 12A - OPIS

ZAŁ. NR 12B - BIOZ

ZAŁ. NR 12C - OŚWIADCZENIE

ZAL. NR 12D - RYSUNEK KLIMATYZACJA

ZAŁ. NR 12E - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁ. NR 13 - PRZEDMIARY

ZAŁ. NR 13A - PRZEDMIAR BUDOWLANY I INSTALACYJNY (PDF)

ZAŁ. NR 13B - PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY (PDF)

ZAŁ. NR 13C - PRZEDMIAR KLIMATYZACJA (PDF)

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-09-17 11:53:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-09-17 10:24:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2020-09-17 12:03:43)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE AZBESTU NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W ROKU 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

REGULAMIN DOT. USUWANIA AZBESTU

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-05-18 12:23:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-05-18 12:23:42)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - NR 510057413-N-2020 REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-04-01 11:17:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-04-01 11:16:53)
Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty na realizację projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościańskiego

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-20 12:12:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-20 12:10:12)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA OSNOWĘ GEODEZYJNĄ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

INFORMACJA Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-13 10:57:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-13 10:57:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2020-03-13 10:58:02)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - NR 519119-N-2020 REALIZACJA PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ.NR 4 - WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

ZAŁ. NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 10 - WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH

 

IG.272.1.5.2020                                                                                                                                                                                                                                                   Kościan, dnia 09.03.2020 r.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA  REALIZACJĘ PROJEKTU TECHNICZNEGO SZCZEGÓŁOWEJ WYSOKOŚCIOWEJ I WIELOFUNKCYJNEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DLA CZĘŚCI OBSZARU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Zgodnie z art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmienia załączniki do SIWZ: załącznik nr 10 Warunki techniczne oraz w załącznikach do warunków technicznych

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-03-03 11:16:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-03-03 11:15:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2020-08-13 11:31:17)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ 2020

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-16 12:38:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-16 12:37:41)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W SZACUNKOWEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI 740 MWH NA ROK 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-21 09:43:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:45)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-21 11:43:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-21 11:45:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-21 11:46:05)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2015-09-16 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2013-07-17 10:48:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)