logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
ID OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części o

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2021-05-13 12:08:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2021-05-13 12:08:19)
ZAPYTANIE I WYJASNIENIA DO SWZ - ID postępowania 2b2903fb-ecc5-496a-b6eb-d9ee1437bc95 Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIA DO SWZ

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2021-04-07 12:08:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2021-04-07 12:08:24)
ID postępowania 2b2903fb-ecc5-496a-b6eb-d9ee1437bc95 Realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej i wielofunkcyjnej osnowy geodezyjnej dla części obszaru powiatu kościanskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

ZAŁ. NR 4 WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5 WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 7 WARUNKI TECHNICZNE

ZAŁ. NR 7A DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH

ZAŁ. NR 7B DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH

MAPY:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M.KOŚCIAN

M.ŚMIGIEL

MAPA PRZEGLĄDOWA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2021-04-01 10:31:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2021-04-01 10:31:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2021-04-01 10:44:54)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN W ROKU 2021

Plan postępowań

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2021-01-27 12:11:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2021-01-27 12:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2021-02-04 13:10:20)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ 2020

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2020-01-16 12:38:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2020-01-16 12:37:41)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-21 11:43:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-21 11:45:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-21 11:46:05)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2015-09-16 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2013-07-17 10:48:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)