logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-12-09 11:16:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-12-09 11:16:16)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510260907-N-2019 - Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek budżetowych Powiatu Kościańskiego w szacunkowej łącznej ilości 740,00 MWh na rok 2

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-12-02 10:28:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-12-02 10:28:30)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-29 11:28:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-29 11:27:55)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE - II POSTĘPOWANIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-22 12:08:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-22 12:08:39)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15KV W NIETĄŻKOWIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-08 14:41:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-08 14:41:10)
II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 8 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

ZAŁĄCZNIK NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 10 - PROJEKT PRZEBUDOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 12 - OPIS TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 13 - PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 14 - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW

ZAŁĄCZNIK NR 15 - RYSUNEK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 16 - RYSUNEK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 17 - RYSUNEK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 18 - RYSUNEK NR 4

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-08 14:11:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-08 14:10:51)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

UNIEWAŻNIENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-11-08 13:21:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-11-08 13:21:18)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PRZEBUDOWĘ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 KV W NIETĄŻKOWIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 8 -ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY

ZAŁĄCZNIK NR 9 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 10 - PROJEKT PRZEBUDOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 12 - OPIS TECHNICZNY

ZAŁĄCZNIK NR 13 - PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 14 - ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW

ZAŁĄCZNIK NR 15 - RYSUNEK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 16 - RYSUNEK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 17 - RYSUNEK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 18 - RYSUNEK NR 4

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-25 09:27:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-25 09:27:03)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W SZACUNKOWEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI 740 MWH NA ROK 2020

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-21 09:43:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-10-21 09:44:45)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA ROK 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-15 10:54:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-15 10:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-10-15 10:58:16)
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA II DOT. POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA II

ZAŁ. NR 7

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-11 10:32:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-11 10:35:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-10-11 10:35:16)
ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA DOT. POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-09 12:13:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-09 12:13:39)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 604032-N-2019 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W SZACUNKOWEJ ŁĄCZNEJ ILOŚCI 740 MWH NA ROK 2020

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 5 - OŚWIADCZENIE Z ART.24

ZAŁ. NR 6 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 7 - ZESTAWIENIE ZBIORCZE PUNKTÓW POBORU

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-10-01 09:47:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-10-01 09:47:32)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510149391-N-2019 - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-07-19 09:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-07-19 09:27:43)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-07-08 09:44:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-07-08 09:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-07-08 09:48:01)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510122398-N-2019 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-06-18 08:51:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-06-18 08:51:37)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-06-17 12:11:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-06-17 12:11:11)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-21 11:43:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-21 11:45:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-21 11:46:05)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-01-16 09:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-01-16 08:59:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-01-16 09:02:07)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2015-09-16 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2013-07-17 10:48:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)