logo
ucho   logo bip

OGŁOSZENIE

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 4 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-12-16 10:32:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-12-16 10:32:09)