logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
Uwaga zmiana terminu składania ofert na ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i innych interesów Powiatu Kościańskiego oraz jednostek podległych na lata 2019-2021 Ogłoszenie o z
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE AZBESTU NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W ROKU 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

REGULAMIN

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021 - NR 500303206-
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021 PAK
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DLA PAKIETU II I III - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
UNIEWAŻNIENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZEINFORMACJE Z OTWARCIA - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA PAKIETU II - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODL
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II -UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
Odpowiedzi na zapytania
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 650536-N-2018 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 –

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET I

ZAŁ. NR 1.1. WYKAZ MAJĄTKU

ZAŁ. NR 1.2. WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZAŁ. NR 1.3. WYKAZ SZKÓD MAJĄTKOWYCH

ZAŁ. NR 2 OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET II

ZAŁ. NR 3 OPIS SZCZEGÓŁÓWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET III

ZAŁ. NR 3.1. WYKAZ MAJĄTKU

ZAŁ. NR 3.2. WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW

ZAŁ. NR 4 WYKAZ PODMIOTÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁ. NR 5 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU OD WSZYSTKICH RYZYK

ZAŁ. NR 6 FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  OD WSZYSTKICH RYZYK

ZAŁ. NR 7 FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATU

ZAŁ. NR 8 FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT

ZAŁ. NR 9 FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU OD OGNIA I INNYCH ZYWIOŁÓW

ZAŁ. NR 10 FORMULARZ OFERTY PAKIET I

ZAŁ. NR 11 FORMULARZ OFERTY PAKIET II

ZAŁ. NR 12 FORMULARZ OFERTY PAKIET III

ZAŁ. NR 13 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

ZAŁ. NR 14 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

ZAŁ. NR 15 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 16 OŚWIADCZENIE Z ART.24

ZAŁ. NR 17 PROJEKT UMOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
UNIEWAŻNIENIE DLA PAKIETU I, III, IV - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 202
UNIEWAŻNIENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
INFORMACJE Z OTWARCIA UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
INFORMACJE Z OTWARCIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22 W KOŚC
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - - WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ZMIANY DO SIWZ - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE
ZMIANY DO SIWZ
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANI

ODPOWIEDZI I

ODPOWIEDZI II

ZAŁ. NR 1 - PRZEDMIAR

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA II -UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021

ODPOWIEDZI

ZAŁ. NR 1 WYKAZ DRÓG

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA -UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 – 2021
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KOMUNIKACYJNE I INNYCH INTERESÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH NA LATA 2019 –
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 644202-N-2018- WYKONANIE I DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OSWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ DOSTAW

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE Z ART.24

ZAŁ. NR 7 - PROJEKT UMOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 643066-N-2018- PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. TADEUSZA KOŚCIUSZ

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE Z ART.24

ZAŁ. NR 8 - PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 9 - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ZAŁ. NR 10 - INSTALACJE SANITARNE

ZAŁ. NR 11 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

ZAŁ. NR 12 - KLIMATYZACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAŁ. NR 13A PRZEDMIAR BUD-INSTAL "PRAWA" STRONA

ZAŁ. NR 13B PRZEDMIAR BUD-INSTAL "LEWA" STRONA

ZAŁ. NR 13C PRZEDMIAR INST.ELEKTRYCZNE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 642382-N-2018- Ubezpieczenie Majątkowe, Odpowiedzialności Cywilnej, Komunikacyjne i innych interesów Powiatu Kościańskiego oraz Jednostek Podległych na lata 2019 –

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 -OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET I

ZAŁ. NR 1.1. - WYKAZ MAJĄTKU

ZAŁ. NR 1.2. - WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW I BUDOWLI

ZAŁ. NR 1.3. - WYKAZ SZKÓD MAJĄTKOWYCH

ZAŁ. NR 2 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET II

ZAŁ. NR 2.1. - WYKAZ POJAZDÓW

ZAŁ. NR 2.2. - WYKAZ SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

ZAŁ. NR 3 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET III

ZAŁ. NR 4 - OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET IV

ZAŁ. NR 4.1. - WYKAZ MAJĄTKU

ZAŁ. NR 4.2. - WYKAZ I OPIS BUDYNKÓW

ZAŁ. NR 5 - WYKAZ PODMIOTÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁ. NR 6 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE MAJATKU OD WSZYSTKICH RYZYK

ZAŁ. NR 7 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

ZAŁ. NR 8 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATU

ZAŁ. NR 9 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE OC KOMUNIKACYJNE + NNW KIEROWCY I PASAŻERA

ZAŁ. NR 10 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

ZAŁ. NR 11 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT

ZAŁ. NR 12 - FORMULARZ KLAUZUL DODATKOWYCH - UBEZPIECZENIE MAJATKU OD OGNIA I INNYCH ZYWIOŁOW

ZAŁ. NR 13 - FORMULARZ OFERTY PAKIET I

ZAŁ. NR 14 - FORMULARZ OFERTY PAKIET II

ZAŁ. NR 15 - FORMULARZ OFERTY PAKIET III

ZAŁ. NR 16 - FORMULARZ OFERTY PAKIET IV

ZAŁ. NR 17 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

ZAŁ. NR 18 - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

ZAŁ. NR 19 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 20 - OŚWIADCZENIE Z ART.24

ZAŁ. NR 21 - PROJEKT UMOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ NOTEBOOKÓW NA POTRZEBY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

ZAPYTANIE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 596253-N-2018

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 7 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 8 OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY PIWNICA

ZAŁ. NR 9 OPIS TECHNICZNY PIWNICA

ZAŁ. NR 10 PROJEKT INST.ELEKTRYCZNYCH PIWNICA

ZAŁ. NR 11 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH PIWNICA - PDF

ZAŁ. NR 12 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA - PDF

ZAŁ. NR 13 RYS. 1 RZUT PIWNIC

ZAŁ. NR 14 RYS.3 RZUT PIWNIC II

ZAŁ. NR 15 RYS.6 ZESTAWIENIE STOLARKI PIWNICA

ZAŁ. NR 16 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA - ATH

ZAŁ. NR 17 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH - ATH

ZAŁ. NR 18 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POM.BIUROWE

ZAŁ. NR 19 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE - PDF

ZAŁ. NR 20 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE - ATH

ZAŁ. NR 21 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE - PDF

ZAŁ. NR 22 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE - ATH

ZAŁ. NR 23 PRZEDMIAR ROBÓT TELETECHNICZNYCH POM. BIUROWE - ATH, PDF

ZAŁ. NR 24 STWIOR POM. BIUROWE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 587139-N-2018

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ.NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 7 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 8 OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY PIWNICA

ZAŁ. NR 9  OPIS TECHNICZNY PIWNICA

ZAŁ. NR 10 PROJEKT INST.ELEKTRYCZNYCH PIWNICA

ZAŁ. NR 11 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNY PIWNICA (PDF)

ZAŁ. NR 12 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA (PDF)

ZAŁ. NR 13 RYS.1 RZUT PIWNIC

ZAŁ. NR 14 RYS.3 RZUT PIWNIC II

ZAŁ. NR 15 RYS.6 ZESTAWIENIE STOLARKI PIWNICA

ZAŁ. NR 16 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA (ATH)

ZAŁ. NR 17 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH PIWNICA (ATH)

ZAŁ. NR 18 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE

ZAŁ. NR 19 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE (PDF)

ZAŁ. NR 20 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE (ATH)

ZAŁ. NR 21 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE (PDF)

ZAŁ. NR 22 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE (ATH)

ZAŁ. NR 23 PRZEDMIAR ROBÓT TELETECHNICZNYCH POM. BIUROWE (ATH, PDF)

ZAŁ. NR 24 STWIOR POM. BIUROWE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE - NR OGŁOSZENIA 500146321-N-2018
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT DOT. POSTĘPOWANIA NA REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE
INFORMACJE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘ
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE - NR OGŁOSZENIA 566201-N-2018

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 GRUPA KAPITAŁOWA

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 7 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 8 PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁ. NR 9 PARAMETRY DOT. WYKŁADZINY

ZAŁ. NR 10 PARAMETRY DOT. FARB

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - CZĘŚĆ APRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GKKIGN W BUDYNKU STAROSTWA PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘŚĆ B REMONT HOLLU W BUDYNKU STAROSTWA PRZY UL.G

OGŁOSZENIE NR 558179-N-2018

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 3 OSWIADCZENIE DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 9 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ZAŁ. NR 10 INSTALACJE SANITARNE

ZAŁ. NR 11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

ZAŁ. NR 12 KLIMATYZACJA

ZAŁ. NR 13 A PRZEDMIAR BUDOWLANY-SANITARNY-KLIMATYZACJA

ZAŁ. NR 13 B PRZEDMIAR BUDOWLANY KLIMATYZACJA

ZAŁ. NR 13 C PRZEDMIAR ELEKTRYCZNY

ZAŁ. NR 14 PRZEDMIAR HOLL

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA -CZĘŚĆ A PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W BUDYNKU PRZY AL. T. KOŚCIUSZKI 22 W KOŚCIANIE; CZĘ
UNIEWAŻNIENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA ZMODERNIZOWANEJ BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR OGŁOSZENIA 2018/S 040-088036
OGŁOSZENIE
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH - DOSTAWA BAZY GESUT
ODPOWIEDZ NA WNIOSEK O ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-28 13:40:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-11-28 13:39:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-11-28 14:04:36)