logo
ucho   logo bip
Starostwo Powiatowe
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510149391-N-2019 - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-07-19 09:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-07-19 09:27:43)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

OGŁOSZENIE O WYBORZE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-07-08 09:44:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-07-08 09:44:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-07-08 09:48:01)
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510122398-N-2019 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-06-18 08:51:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-06-18 08:51:37)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-06-17 12:11:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-06-17 12:11:11)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE AZBESTU NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W ROKU 2019

ZAPYTANIE

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2  REGULAMIN

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-06-11 09:30:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-06-11 09:22:11)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 553526-N-2019 - PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAŁACZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIKI NR 9 - ARCHITEKTURA

ZAŁĄCZNIK NR 9A

ZAŁĄCZNIK NR 9B

ZAŁĄCZNIK NR 9C

ZAŁĄCZNIK NR 9D

ZAŁĄCZNIK NR 9E

ZAŁĄCZNIK NR 9F

ZAŁĄCZNIK NR 9G

ZAŁĄCZNIK NR 9H

ZAŁĄCZNIK NR 10 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ZAŁĄCZNIK NR  11A

ZAŁĄCZNIK NR 11B

ZAŁĄCZNIKI NR 12

ZAŁĄCZNIK NR 12A

ZAŁĄCZNIK NR 12B

ZAŁĄCZNIK NR 12C

ZAŁĄCZNIK NR 12D 

ZAŁĄCZNIK NR 12E

ZAŁĄCZNIK NR 12F

ZAŁĄCZNIK NR 12G

ZAŁĄCZNIK NR 12H

ZAŁĄCZNIK NR 12I

ZAŁĄCZNIKI NR 13 - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

ZAŁĄCZNIK NR 13A

ZAŁĄCZNIK NR 13B

ZAŁĄCZNIK NR 13C

ZAŁĄCZNIK NR 13D

ZAŁĄCZNIK NR 13E

ZAŁĄCZNIK NR 13F

ZAŁĄCZNIK NR 13G

ZAŁĄCZNIK NR 14 - KOSZTORYS ŚLEPY

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-29 11:31:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-29 10:14:38)
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL. GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-24 11:48:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-24 11:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-24 11:48:47)
INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

INFORMACJE Z OTWARCIA

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-05-21 11:43:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-05-21 11:45:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-05-21 11:46:05)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 542925-N-2019 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO PRZY UL.GOSTYŃSKIEJ 38 W KOŚCIANIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4  WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 WYKAZ OSÓB

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 7 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 8 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 9 PROJEKT BUDOWLANY

ZAŁ. NR 9A

ZAŁ. NR 9B

ZAŁ. NR 9C

ZAŁ. NR 9D

ZAŁ. NR 9E

ZAŁ. NR 9F

ZAŁ. NR 9G

ZAŁ. NR 9H

ZAŁ. NR 9I

ZAŁ. NR 9J

ZAŁ. NR 9K

ZAŁ. NR 9L

ZAŁ. NR 9M

ZAŁ. NR 9N

ZAŁ. NR 9O

ZAŁ. NR 9P

ZAŁ. NR 9R

ZAŁ. NR 9S

ZAŁ. NR 10 KOSZTORYS

ZAŁ. NR 11

ZAŁ. NR 11A

ZAŁ. NR 11B

ZAŁ. NR 11C

ZAŁ. NR 12

ZAŁ. NR 12A

ZAŁ. NR 12B

ZAŁ. NR 12C

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-04-30 09:10:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-04-30 09:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-04-30 09:53:50)
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USUWANIE AZBESTU NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W ROKU 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY

REGULAMIN

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-01-29 10:30:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-01-29 10:26:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-01-29 10:30:24)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZEWIDZIANYCH W ROKU 2019
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ROKU 2019
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2019-01-16 09:02:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2019-01-16 08:59:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2019-01-16 09:02:07)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I PIWNICY W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE PRZY AL. KOŚCIUSZKI 22 - NR OGŁOSZENIA 596253-N-2018

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4 WYKAZ ROBÓT

ZAŁ. NR 5 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE  GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 6 OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 7 PROJEKT UMOWY

ZAŁ. NR 8 OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY PIWNICA

ZAŁ. NR 9 OPIS TECHNICZNY PIWNICA

ZAŁ. NR 10 PROJEKT INST.ELEKTRYCZNYCH PIWNICA

ZAŁ. NR 11 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH PIWNICA - PDF

ZAŁ. NR 12 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA - PDF

ZAŁ. NR 13 RYS. 1 RZUT PIWNIC

ZAŁ. NR 14 RYS.3 RZUT PIWNIC II

ZAŁ. NR 15 RYS.6 ZESTAWIENIE STOLARKI PIWNICA

ZAŁ. NR 16 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PIWNICA - ATH

ZAŁ. NR 17 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH - ATH

ZAŁ. NR 18 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH POM.BIUROWE

ZAŁ. NR 19 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE - PDF

ZAŁ. NR 20 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE - ATH

ZAŁ. NR 21 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH POM. BIUROWE - PDF

ZAŁ. NR 22 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH POM. BIUROWE - ATH

ZAŁ. NR 23 PRZEDMIAR ROBÓT TELETECHNICZNYCH POM. BIUROWE - ATH, PDF

ZAŁ. NR 24 STWIOR POM. BIUROWE

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2018-07-30 11:34:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2018-07-30 11:34:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2018-07-30 11:34:35)
Ogłoszenie o wyborze oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA CZĘŚCI BAZY DANYCH GEODEZYJNEJ EWIDENCJI UZBROJENIA TERENU GESUT 

Plik do pobrania

ogłoszenie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2015-09-16 13:05:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2015-09-16 13:09:15)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2013-07-17 10:48:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2013-07-17 11:03:23)
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW CZĘŚCI GMINY ŚMIGIEL
                                                ogłoszenie
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Eliza Klorek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Eliza Klorek (2012-07-31 11:59:07)