logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę dróg powiatowych nr 3941P, 3905P, 3909P, 3898P i 3929P ( chodniki)".

Kościan, dnia 26 maja 2015 r.

ZDP.262.05.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.              Przetarg nieograniczony na:

       Przebudowę dróg powiatowych nr 3941P, 3905P, 3909P, 3898P i 3929P ( chodniki).

     zad. 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3941P w m. Sierakowo.

     zad. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3905P w m. Widziszewo.

     zad. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P w m. Wieszkowo.

     zad. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P i 3929P w m. Zgliniec.

    CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiły:

 

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

Jacek Kubiak

Ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan

Zad.1

 

 • Cena – 95 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

     Uzyskała  łącznie 99,00 pkt

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

Zad.2

 

 • Cena – 95 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

     Uzyskało  łącznie 98,00 pkt

 

MI – DAN Sp. z o.o.

Ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

Zad.3

 

 • Cena – 95 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

     Uzyskała  łącznie 98,00 pkt

 

 

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ DROMAR”

Zygmunt Marszałek

Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 43

64- 234 Przemęt

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „ DROMAR BIS”

Marcin Marszałek

Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41

64- 234 Przemęt

Zad.4

 

 • Cena – 95 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

     Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

PUB „ BRUKPOL” S. C.

Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

     Zad.3

 • Cena – 78,85 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskało  łącznie 82,85 pkt

 

INFRAKOM  sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

Zad.1

 • Cena – 80,22 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 85,22 pkt

Zad.2

 • Cena – 85,17pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 90,17 pkt

Zad.4

 • Cena – 75,40 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 80,40 pkt

 

MI – DAN Sp. z o.o.

Ul. Św. Jerzego 1A

50-518 Wrocław

Zad.4

 • Cena – 90,37 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

     Uzyskała  łącznie 93,37 pkt

  

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

Michał Kubiak

Ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan

Zad.2

 • Cena – 82,82 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

     Uzyskała  łącznie 86,82 pkt

Zad.3

 • Cena – 87,45 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

     Uzyskała  łącznie 91,45 pkt

 

FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA

Jacek Kubiak

Ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan

Zad.4

 • Cena – 94,31 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

     Uzyskała  łącznie 98,31 pkt

 

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ DROMAR”

Zygmunt Marszałek

Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 43

64- 234 Przemęt

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „ DROMAR BIS”

Marcin Marszałek

Nowa Wieś ul. Powstańców Wlkp. 41

64- 234 Przemęt

Zad.2

 • Cena – 84,80 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

     Uzyskało  łącznie 89,80 pkt

Zad.3

 • Cena – 91,12 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

     Uzyskało  łącznie 96,12 pkt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-05-26 10:45:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-05-26 10:47:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-05-26 10:46:46)
Lista wiadomości