logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA: PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3820P ŚMIGIEL-POLADOWO.

Kościan, dnia 02 czerwca 2015 r.

 

ZDP.262.06.2015

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA: PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3820P ŚMIGIEL-POLADOWO.

 

 

1.      W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, które jak wynika  z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet  przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżanie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do produkcji SMA lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.

 

                                                                               

 

 

 

   Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

    w Kościanie

   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-06-02 07:47:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-06-02 07:47:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-06-02 07:47:00)
Lista wiadomości