logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel - Poladowo.

Kościan, dnia 22 czerwca 2015 r.

ZDP.262.06.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:   Przebudowę drogi powiatowej nr 3820P Śmigiel - Poladowo”

     CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

 

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. INFRAKOM  Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

 • Cena – 83,55 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 88,55 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno

 

 • Cena – 89,04 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 94,04 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

  „ PRA-MAS” sp. z o.o.

         ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 • Cena – 85,68 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskała  łącznie 89,68 pkt

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-06-22 09:40:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-06-22 09:40:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-06-22 09:40:34)
Lista wiadomości