logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP.

Kościan, dnia 19 marca 2014 r.

 

ZDP.262.06.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

Rozbudowę  drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie wraz z ulicą Kaźmierczaka i dojazdem do ZSP.

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 3  z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

„ PRA-MAS” sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 

1.      Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - Uzyskała  łącznie 96,87pkt,

 

 

2.       INFRAKOM  sp. z o.o.

   ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan - Uzyskało  łącznie 90,12  pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 26.03.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-19 07:20:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-19 07:20:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-19 07:20:08)
Lista wiadomości