logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych Nr 3899P i 3938P. ( ciągi pieszo - rowerowe).

Kościan, dnia 15 maja 2014 r.

 

ZDP.262.12.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

Przetarg nieograniczony na: Przebudowę  dróg powiatowych Nr 3899P i 3938P. ( ciągi pieszo - rowerowe).

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 3  z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROMAR BIS”

Marszałek Marcin

Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41, 64-234 Przemęt

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  1. PUB „ BRUKPOL” s.c.

      Strzelce Wielkie 81c,  63-820 Piaski - Uzyskało  łącznie 69,37 pkt,

 

  1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

   „ PRA-MAS” sp. z o.o.

      ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno -  Uzyskało  łącznie 78,01 pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 21.05.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-05-15 08:35:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-05-15 08:35:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-05-15 08:35:33)
Lista wiadomości