logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 3980P ul. Szkolna w Kościanie.

Kościan, dnia 25 lutego 2014 r.

 

ZDP.262.02.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

  Przebudowę drogi powiatowej nr 3980P ul. Szkolna w Kościanie.

       CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 7 z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR –BUD Górny Jerzy

ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem

 

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

1.   Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót

      Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

      ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno   Uzyskało  łącznie 82,36  pkt,

 

2.  EUROVIA Polska S.A

     ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce  - Uzyskała  łącznie 77,66  pkt,

 

3.      Skanska S.A.

 ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - -Uzyskała  łącznie 73,96 pkt,

 

4.      MARDROG Maciej Kubacha

ul. Bułgarska 10, Piechanin 63-020 Czempiń - Uzyskała  łącznie 96,31  pkt,

 

5.      Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe

„ PRA-MAS” sp. z o.o.

ul. Święciechowska,  64-100 Leszno - Uzyskało  łącznie 98,28  pkt,

 

6.      INFRAKOM  sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan - Uzyskało  łącznie 88,85  pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 03.03.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-02-25 07:39:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-02-25 07:40:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-02-25 07:39:35)
Lista wiadomości