logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

Kościan, dnia 22 października 2014 r.

 

ZDP.262.16.2014

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

                                               ul. Gostyńska 38,

                               64 – 000 Kościan

                                  tel.  0  65  512 74 18

                                  fax.  0 65  511 74 90

2.              Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

CPV 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9

3.              Ogłoszenie o postępowaniu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Dane o ofertach: Złożonych ofert: 6, z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.     

4.              Wybrano ofertę firmy :

·                  Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak

            Sierniki 1, 64-020 Czempiń

            Zadanie nr 1, 6, 7, 9, 11, 13, 19, -  Uzyskała 100,00 pkt. dla każdego zadania

 • Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4.

            Zadanie nr 5, 10, 12, -  Uzyskała 100,00 pkt. dla każdego zadania

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOWAK”, Michał Nowak,

Czacz, ul. Ogrodowa 13, 64 – 030 Śmigiel.

            Zadanie nr 14, -  Uzyskało 100,00 pkt. dla każdego zadania

 •  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 – 030 Śmigiel.

            Zadanie nr 4, 16, - Uzyskało 100,00 pkt. dla każdego zadania

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 – 000 Kościan

            Zadanie nr  2, 3, 8, 15, 17, 18, -  Uzyskało 100,00 pkt. dla każdego zadania

Wyboru poszczególnych ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

 

5.      Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punków:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „NOWAK”, Michał Nowak,

Czacz, ul. Ogrodowa 13, 64 – 030 Śmigiel.

            dla zadania nr 5 – 94,62 pkt,

 • Firma Usługowo-Transportowa KRYS-TRANS  Krystian Dembny, Krzan 4,                             64-000 Kościan.

            dla zadania nr 1 – 83,01 pkt, dla zadania nr 6- 97,64 pkt, dla zadania nr 7 – 97,64 pkt.

            dla zadania nr 11 – 97,64  pkt,

 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej, Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7, 64 – 030 Śmigiel.

           dla zadania nr 8 – 92,60 pkt, dla zadania nr 12 – 88,89 pkt, dla zadania nr 17 – 98,67 pkt,  

 • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe

            Krzysztof Nadobnik Kiełczewo, ul. Ogrodowa 1A

      64 – 000 Kościan

           dla zadania nr 7 – 67,25 pkt,

           Umowa może zostać zawarta po dniu 01.11.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert- Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-10-22 11:35:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-10-22 11:36:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-10-22 11:35:55)
Lista wiadomości