logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3983P UL. WIELICHOWSKA W KOŚCIANIE WRAZ Z ULICĄ KAŹMIERCZAKA I DOJAZDEM DO ZSP.

 Kościan, dnia 26 lutego 2014 r.

 

ZDP.262.06.2014.AG

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ              NR 3983P UL. WIELICHOWSKA W KOŚCIANIE WRAZ Z ULICĄ KAŹMIERCZAKA I DOJAZDEM DO ZSP 

 

1.      W związku z zapisem zawartym w SST zamówienia punkt D-05.03.13a nawierzchnia                z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycia lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym, który jak wynika     z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet  przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

Technologia ta spełnia wszystkie wymogi WT-2 2010 oraz Normy przypisane, jest zatem produktem równoważnym.

Wyniki badań laboratoryjnych i doświadczenia praktyczne modyfikacji MMA elastomerami wskazują na skuteczność takiej modyfikacji, poprawiając odporność nawierzchni na deformacje trwałe, odporność na spękania niskotemperaturowe oraz obniżanie emisji hałasu nie zwiększając kosztów produkcji MMA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do produkcji SMA lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.

 

2.      W pozycjach przedmiarowych dot. przedmiotowego zadania widnieje oznakowanie poziome grubowarstwowe. Proszę określić jaki materiał oznakowania poziomego grubowarstwowego ma być zastosowany: masy termoplastyczne czy masy chemoutwardzalne stosowane na zimno?

Odpowiedź:

Masy chemoutwardzalne stosowane na zimno.

 

3.      Zwracam się z zapytaniem w sprawie remontu ulicy Wielichowskiej w Kościanie, chodzi o posadzenie 23 szt. drzew gatunku klon zwyczajny w odm. Globosum o średnicy czy obwodzie 12-14 cm?

Odpowiedź:

W poz. 64 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Rozbudowa drogi powiatowej                nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od km 0+490,00 do 0+842,90” zamiast „Posadzenie drzew w dołach – klon zwyczajny odm. Globosum o śred. 12-14 cm                      w bryłach wraz z trzykrotnym podlaniem, drzewko uszlachetnione (szczepione) na wys. powyżej 2 m, 3 paliki i przytwierdzone taśmą” powinno być „Posadzenie drzew w dołach – klon zwyczajny odm. Globosum o obwodzie 12-14 cm w bryłach wraz z trzykrotnym podlaniem, drzewko uszlachetnione (szczepione) na wys. powyżej 2 m, 3 paliki                              i przytwierdzone taśmą” – wystąpił błąd pisarski.

                                                                                

   Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

    w Kościanie

   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-02-26 08:53:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-02-26 08:53:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-02-26 08:53:36)
Lista wiadomości