logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 3907P i 3914P.

Kościan, dnia 07 marca 2014 r.

 

ZDP.262.04.2014

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dróg powiatowych nr 3907P i 3914P.


zad.1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P na odcinku Gniewowo - Wonieść.                                   

zad 2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 3914P na odcinku Jarogniewice - Mikoszki.

 CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 6 z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33,  64-100 Leszno

zad.1,  zad.2

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

1.   Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót

      Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.

      ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno   Uzyskało  łącznie dla zad.1- 80,13 pkt, zad.2 – 76,73 pkt;

 

2.  Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe

  „ PRA-MAS” sp. z o.o.

     ul. Święciechowska,  64-100 Leszno - Uzyskało  łącznie dla zad.1 -  92,25  pkt, zad.2- 94,23 pkt;

 

3.      INFRAKOM  sp. z o.o.

      ul. Nowowiejskiego 4, 

      64-000 Kościan - Uzyskało  łącznie dla zad.1 -  86,42 pkt, zad.2- 89,85 pkt,

 

4.      Skanska S.A.

      ul. Gen. J. Zajączka 9,

      01-518 Warszawa - Uzyskała  łącznie dla zad.1 -  85,39 pkt, zad.2- 89,99 pkt

 

5.      Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

„TRANS – BAU – PROJECT” Maciej Fajfer

ul. Wąska 1, 62-050 Mosina  - Uzyskało  łącznie dla zad.2- 97,67  pkt

 

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 13.03.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 09:56:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 09:58:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-07 09:57:12)
Lista wiadomości