logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę drogi powiatowej nr 2465P Iłówiec ( granica powiatu kościańskiego) -Czempiń od km 0+000,00 do 3+123,06 o ścieżkę rowerową.

Kościan, dnia 14 marca 2014 r.

 

ZDP.262.05.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

       Rozbudowę drogi powiatowej  nr 2465P Iłówiec ( granica powiatu kościańskiego) -Czempiń od km 0+000,00 do 3+123,06 o ścieżkę rowerową.

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 6  z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła:

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

„ PRA-MAS” sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  1. Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ DROMAR”

Zygmunt Marszałek

            Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 43, 64-234 Przemęt

            Żak Paweł FIRMA ŻAK

            Roboty Drogowo Mostowe, Transport

            ul. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno -  Uzyskało  łącznie 74,62 pkt,

 

  1. SkanskaS.A.                                                                                                                                   ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - Uzyskała  łącznie 98,24 pkt,

 

  1. Konsorcjum:

„ANET-TRANS” Aneta Bałasz –Pawlicka

62-030 Luboń, ul. 3 Maja 10  

MARDROG Maciej Kubacha

            ul. Bułgarska 10, Piechanin 64-020 Czempiń -  Uzyskało  łącznie 77,74pkt,

 

 

  1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

           ul. Bema 33,  64-100 Leszno- -  Uzyskało  łącznie 97,06 pkt,

 

 

  1.  INFRAKOM  sp. z o.o.

       ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan - Uzyskało  łącznie 93,89  pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 20.03.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-03-14 10:33:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-03-14 10:33:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-03-14 10:33:13)
Lista wiadomości