logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg powiatowych nr 3919P i 3898P (chodniki).

Kościan, dnia 03 kwietnia 2014 r.

 

ZDP.262.07.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:  Przebudowę dróg powiatowych nr 3919P i 3898P (chodniki).

      CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 3  z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR –BUD Górny Jerzy

ul. Komorowskiego 6/192, 63-100 Śrem

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 

1.      Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROMAR BIS”

Marszałek Marcin

Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41

64-234 Przemęt - Uzyskało  łącznie 88,74 pkt,

 

 

2.      Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe

„ PRA-MAS” sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno - Uzyskało  łącznie 80,81  pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 10.04.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-04-03 07:49:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-04-03 07:49:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-04-03 07:49:02)
Lista wiadomości