logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację masą bitumiczną dróg powiatowych.

Kościan, dnia 17 czerwca 2014 r.

 

ZDP.262.14.2014

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

Przetarg nieograniczony na:                                                                                                                                   Modernizację masą bitumiczną dróg powiatowych.

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

4.                  Dane o ofertach:

Złożonych ofert: 2  z czego odrzucono , wykluczono lub zwrócono 0.      

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ - cena 100 %

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33,  64-100 Leszno

 

-  Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

  1. INFRAKOM  sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan - Uzyskało  łącznie 85,73 pkt,

 

 

Umowa może zostać zawarta po dniu 24.06.2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-06-17 13:00:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-06-17 13:00:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-06-17 13:00:28)
Lista wiadomości