logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

Kościan: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015
Numer ogłoszenia: 366720 - 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324774 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015. Wykaz dróg do posypywania i odśnieżania z podziałem na części oraz wszelkie szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Część NR: 1   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 1 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 11519,71

Oferta z najniższą ceną: 11519,71 / Oferta z najwyższą ceną: 13893,12

Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 2 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22338,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 22935,31

Oferta z najniższą ceną: 22935,31 / Oferta z najwyższą ceną: 22935,31

Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 3 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik,, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18904,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 19455,55

Oferta z najniższą ceną: 19455,55 / Oferta z najwyższą ceną: 19455,55

      Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 4 ( piaskarka i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM Wolsztyński Maciej, ul. Bruszczewska 7, 64-030 Przysieka Polska, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 27540,00

Oferta z najniższą ceną: 27540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27540,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Załadunek piaskarek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Asenizacyjne i Transportowe Stanisław Adamczak, ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 12096,00

Oferta z najniższą ceną: 12096,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13806,72

Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu- trasa przejazdu nr 1 pługa ( pług zamawiającego, nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5378,40

Oferta z najniższą ceną: 5378,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5508,00

            Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 2 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 5647,32

Oferta z najniższą ceną: 5647,32 / Oferta z najwyższą ceną: 8402,94

Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 3 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik,, ul. Ogrodowa 1A, 64-000 Kiełczewo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9605,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 9043,16

Oferta z najniższą ceną: 9043,16 / Oferta z najwyższą ceną: 9763,20

Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 4 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa Łukasz Wojtkowiak, Sierniki 1, 64-020 Sierniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4134,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 4195,15

Oferta z najniższą ceną: 4195,15 / Oferta z najwyższą ceną: 4195,15

Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 5 pługa ( pług zamawiającego i nośnik wykonawcy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014. Osoba odpowiedzialna za:

  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert - Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-11-05 14:20:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-11-05 14:24:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-11-05 14:20:32)
Lista wiadomości