logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego."

Kościan, dnia 19 lutego 2015 r.

 

ZDP.262.01.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

Przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

„ PRA-MAS” sp. z o.o.

ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

 • Cena – 92,64 pkt
 • Okres gwarancji – 4pkt

      Uzyskała  łącznie 96,64 pkt

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

 

 • Cena – 84,38 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskała  łącznie 88,38 pkt

  

 1. Skanska S.A.

01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań

 

 • Cena – 81,23 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

      Uzyskała  łącznie 84,23 pkt

 

 

 1. Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.

            63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

 • Cena – 85,01 pkt
 • Okres gwarancji – 3pkt

      Uzyskała  łącznie 88,01 pkt

 

 1. INFRAKOM  sp. z o.o.

     ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

 • Cena – 81,99 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 86,99 pkt

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-02-19 09:22:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-02-19 09:22:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-02-19 09:22:07)
Lista wiadomości