logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00 do 0+403,00.”

Kościan, dnia 24 marca 2015 r.

 

ZDP.262.03.2015

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

 Na rozbudowę drogi powiatowej   nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00   do 0+403,00.”

CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiło:

 

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno

 

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

  „ PRA-MAS” sp. z o.o.

         ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 

 • Cena – 84,72 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskało  łącznie 88,72 pkt

 

 

 1. INFRAKOM  sp. z o.o.

     ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

 • Cena – 78,94 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 83,94 pkt

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-03-24 11:11:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-03-24 11:11:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-03-24 11:11:22)
Lista wiadomości