logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę dróg powiatowych nr 3958P i 3954P w Kościanie.”

Kościan, dnia 07 maja 2015 r.

 

ZDP.262.04.2015

 

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:

    Przebudowę dróg powiatowych nr 3958P i 3954P w Kościanie.”

     CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

INFRAKOM  sp. z o.o.

     ul. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan

 

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 100,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 

 1. PUB „ BRUKPOL” S. C.

Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski

 

 • Cena – 84,27 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskało  łącznie 88,27 pkt

 

 

 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno

 

 • Cena – 94,59 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 99,59 pkt

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Malgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-05-07 09:30:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-05-07 09:32:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-05-07 09:30:56)
Lista wiadomości