logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec”

Kościan, dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZDP.262.09.2015

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.              Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

 

2.              Przetarg nieograniczony na:  Przebudowę drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec”

     CPV 452331 40-2,

3.                  Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, Starostwie Powiatowym i umieszczone na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

Wyboru dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ

 

 • Cena  95%
 • Okres gwarancji 5%

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

 

 • Cena – 95,00 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskało  łącznie 99,00 pkt

 

Pozostałe złożone oferty:

 1. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

            05-800 Pruszków

 • Cena – 84,14 pkt
 • Okres gwarancji – 4 pkt

      Uzyskało  łącznie 88,14 pkt

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

 • Cena – 75,97 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 80,97 pkt

 

 1. INFRAKOM  Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

 

 • Cena – 70,31 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskało  łącznie 75,31 pkt

 

 

 1. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64 – 100 Leszno

 

 • Cena – 85,04 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 90,04 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno - Handlowe

  „ PRA-MAS” sp. z o.o.

         ul. Święciechowska 158,  64-100 Leszno

 • Cena – 89,41 pkt
 • Okres gwarancji – 5 pkt

      Uzyskała  łącznie 94,41 pkt

 

 1. EUROVIA Polska S.A

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie

 • Cena – 80,90 pkt
 • Okres gwarancji – 3 pkt

      Uzyskała  łącznie 83,90 pkt

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-08-17 08:54:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-08-17 08:54:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-08-17 08:54:18)
Lista wiadomości