logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Informacja z otwarcia ofert na „Rozbudowę i przebudowę drogi pow. nr 3898P” Część nr 1 – Rozbudowa drogi pow. nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, Część nr 2 – Przebudowa drogi pow. nr 3898P n

Kościan, dnia 26 lutego 2018 r.

ZDP.262.04.2018.AZ                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na :

 

„Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3898P”

Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin

Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec

 

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie: na część nr 1 zamówienia – 4.966.598,19 PLN, na część nr 2 zamówienia – 4.863.520,22 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

Część nr 1:

 

6.077.258,29 zł

30.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 

5.199.000,00 zł

30.10.2018 r.

6

2.

COLAS Polska Sp. z o. o.

Ul. Nowa 49, 62 – 070 Palędzie

Część nr 2:

 

5.522.439,29 zł

30.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

STRABAG Sp. z o. o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

Część nr 2:

 

5.850.061,92 zł

30.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

TRAKCJA PRKiI S.A.

Ul. Złota 59 XVIII p., 00 – 120 Warszawa

Część nr 1:

 

6.106.020,39 zł

30.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 

5.773.334,95 zł

 

 

 

Z poważaniem


 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie


 mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 12:05:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 12:05:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2018-02-26 12:05:17)
Lista wiadomości