logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych "

Kościan, dnia 27 kwietnia 2018 r.

ZDP.262.05.2018.AZ

OGŁOSZENIE O wyborze najkorzystniejszej oferty

 

1.      Zamawiający :     Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

ul. Gostyńska 38,  64 – 000 Kościan

tel.  65  512 74 18,  fax.  65  511 74 90

 

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych 

 

CPV : 45233140–2

 

Wyboru ofert dokonano na podstawie  kryteriów opisanych w SIWZ:

ž   Cena  60%

ž   Okres gwarancji 40%

 

 3.   Wybrano ofertę firmy :

 

ago drogi sp. z o.o.   

Golędzinów, ul. Obornicka 80

55 – 120 Oborniki Śląskie

 

ž  Cena – 60,00 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 100,00 pkt

 

4.   Pozostałe oferty uzyskały niżej wymienione ilości punktów:

 

EMULEX Kalinowski Sp. z o. o.

Ul. Cz. Tańskiego 16, 73 – 102 Stargard

 

ž  Cena – 51,75 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 91,75  pkt

 

S – PROBUD Sp. z o. o.

Ul. Rzeźnicza 6 – 8, 73 – 110 Stargard

 

ž  Cena – 55,47 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 95,47 pkt

 

F.B.U. „EKO – BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy

    Lisewo 2B, 62 – 310 Pyzdry

 

ž  Cena – 47,39 pkt

ž  Okres gwarancji – 40,00 pkt

Uzyskała  łącznie – 87,39 pkt

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2018-04-27 08:51:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2018-04-27 08:51:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2018-04-27 08:51:18)
Lista wiadomości