logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan"

Kościan, dnia 24 lipca 2018 r.

ZDP.262.09.2018.AZ                                                                                                                                                                          

 

Informacja z otwarcia ofert na

 „Przebudowę drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 285.528,02 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres

gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2

78 – 500 Drawsko Pomorskie

349.916,34 zł

15.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2018-07-24 10:29:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2018-07-24 10:29:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2018-07-24 10:29:57)
Lista wiadomości