logo
ucho   logo bip

 

                                                                                                                                                                                                   Kościan 04.05.2017 r.Informacja o ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego na:

 

Wykonanie dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo -  Żelazno - granica powiatu - ( Stankowo)"

 

Załącznik:

nr 1