logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                    Kościan, dnia 4 czerwca 2018 r.Informacja o ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego na:

 

Wykonanie sześciu tablic informacyjno –  pamiątkowych dla zadań:

1.   „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898 na odcinku Racot – Słonin” – 2 tablice,

2.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3898 na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec” – 2 tablice,

3.   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)” – 2 tablice.

 

Zamawiający uznał, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 

"RAWBUD" –  Rawicz Sp. z o. o.

Masłowo, ul. Śląska 88, 63 - 900 Rawicz

 

cena  brutto : 8 622,20

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

1.

Flesz Studio Tomasz Kenig

Królikowo 6, 11 – 015 Olsztynek

12 496,80 zł

2.

PLAKAPOL S. C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal

Ul. Młyńska 47, 98 – 350 Biała

17 072,40 zł

3.

Agencja Reklamowo Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1, 56 – 120 Brzeg Dl.

10 578,00 zł

4.

"RAWBUD" –  Rawicz Sp. z o. o.                                                                                          Masłowo, ul. Śląska 88, 63 - 900 Rawicz

8 622,20 zł

5.

KK – DESIGN

Kiełczewo, ul. Kościańska 95, 64 – 000 Kościan

11 869,50 zł

Oferty, które wpłynęły po terminie

6.

MABIT Komunikacja Wizualna Sp. z o. o., Sp. k.                                         Ul. Partyzancka 5, 61 - 495 Poznań

16 629,60 zł

 

 

 

Z poważaniem
 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski