logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 5 lutego 2018 r.

ZDP.262.01.2018.AZ

 

Dotyczy postępowania nr ZDP.262.01.2018 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.01.2018 na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)”.

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.01.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)” dla wyżej wymienionego zamówienia wpłynęły cztery oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Ziegler
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2018-02-05 08:13:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2018-02-05 08:13:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2018-02-05 08:13:11)