logo
ucho   logo bip

ZDP.262.07.2016                                                                                                                                                                             Kościan 28.10.2016 r.


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

 

 

 Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

 

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo - Transportowe

Krzysztof  Nadobnik

ul. Ogrodowa 1A, Kiełczewo, 64-000 Kościan

 

 

   

 Zad.18-  162,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zad.18-  1h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Komunalnych DRO-KOM, Wolsztyński Maciej,     Przysieka Polska, ul. Bruszczewska 7,                   64 - 030 Śmigiel

 

 

 

   

    Zad.18 - 156,60 zł

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 31.03.2017 r.

 

 

 

 

   

   

Zad.18 -1h

   

  

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura ,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo - wartościowe robót w układzie narastającym i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.