logo
ucho   logo bip

Informacja z otwarcia ofert na " Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad " Budową drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie w ramach zadania: " Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 - Nietążkowo"

załącznik