logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 17 kwietnia 2018 r.

ZDP.262.05.2018.AZ                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na

„Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 376.275,45 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji w latach

Warunki płatności

1.

EMULEX Kalinowski Sp. z o. o.                  

Ul. Cz. Tańskiego 16, 73 – 102 Stargard

472.856,90 zł

31.07.2018 r.

3

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym  protokołem  odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

S – Probud Sp. z o. o.

Ul. Rzeźnicza 6 – 8, 73 – 110 Stargard

441.121,05 zł

31.07.2018 r.

3

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym  protokołem  odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

ago drogi sp. z o. o.

Golędzinów, ul. Obornicka 80 skr. 6,

55 – 120 Oborniki Śląskie

 

407.817,57 zł

31.07.2018 r.

3

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym  protokołem  odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Madeccy

Lisewo 2B, 62 – 310 Pyzdry

 

516.335,55 zł

31.07.2018 r.

3

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym  protokołem  odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

                                                                         

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski