logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 02 kwietnia 2020 r.

ZDP.262.02.2020.MBJ                                                                                                                                                                         Informacja z otwarcia ofert na

„Powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 3914P Bonikowo - Mikoszki”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 226.303,40   PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

 TRANS-MASZ S.A.

 73-110 Stargard Szczeciński

 Ul. Na Grobli 4

281.874,49 zł

30.06.2020 r.

3

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi fakturą końcową, na numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami dwóch odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

a)                

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

EMULEX Kalinowski Sp. z o. o.                  

Ul. Cz. Tańskiego 16, 73 – 102 Stargard

309.476,00 zł

30.06.2020 r.

3

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi fakturą końcową, na numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami dwóch odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG                   Sp. z o.o.

67-120 Kożuchów, Podbrzezie Dolne,                        ul. Leśna 9

324.669,57 zł

30.06.2020 r.

3

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi fakturą końcową, na numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami dwóch odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

gart sp. z o. o.

Golędzinów, ul. Obornicka 80 skr. 6,

55 – 120 Oborniki Śląskie

 

172.200,00 zł

30.06.2020 r.

3

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia nastąpi fakturą końcową, na numer rachunku bankowego Wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami dwóch odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

                                   

                                                Z poważaniem

 

                                             DYREKTOR

                                    Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                         mgr inż. Dariusz Korzeniowski