logo
ucho   logo bip

ZDP.262.06.2016                                                                                                                                                                             Kościan 09.09.2016 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

 Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 3.874.084,58  PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

                     w latach

 

Warunki płatności

1

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

3.958.994,03

 

 

 

 

 

 

 

do 22.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura częściowa/końcowa,                                 z załączonym protokołem częściowym/końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 7 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

2

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

3.746.483,75

 

 

 

 

 

 

 

do 22.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura częściowa/końcowa,                                 z załączonym protokołem częściowym/końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 7 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

3

DROMOST PLUS Sp. z o.o.

Żabno 2A, 63 - 112 Brodnica

3.178.787,06

 

 

 

 

 

 

 

 do 22.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura częściowa/końcowa,                                 z załączonym protokołem częściowym/końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 7 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

4

Konsorcjum:

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 -000 Kościan,

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 - 000 Kościan

4.104.496,08

 

 

  

 

 

 

 

do 22.11.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura częściowa/końcowa,                                 z załączonym protokołem częściowym/końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 7 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.