logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 20 grudnia 2017 r.

ZDP.262.11.2017                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 1.068.264,50 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

Konsorcjum:

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 -000 Kościan,

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

1 496 161,98 zł

30.06.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

         

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 399 256,82 zł

30.06.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

1 601 106,29 zł

30.06.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.