logo
ucho   logo bip

ZDP.262.01.2017                                                                                                                                                                             Kościan 16.02.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert

 

 

 Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami; Dz. U. 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie - 1.985.194,64 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

 

Okres gwarancji

                     w latach

 

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD" - Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

 

1.628.771,44 zł

 

 

 

 

 

 

25.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura końcowa,  z załączonym protokołem końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie                          do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

1.498.975,39 zł

 

 

 

 

 

 

25.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura końcowa,  z załączonym protokołem końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie                   do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

3.

EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 

2.077.693,18 zł

 

 

 

 

25.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura końcowa,  z załączonym protokołem końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie                   do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

4.

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49, 62 - 070 Palędzie

 

1.788.102,17 zł

 

 

 

 

25.08.2017 r.

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura końcowa, z załączonym protokołem końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie                          do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.

 

5.

Konsorcjum:

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.

Sp. kom.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 -000 Kościan,

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4, 64 - 000 Kościan

 

2.018.301,96 zł

 

 

 

 

 

 

25.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

6

Akceptujemy następujące warunki płatności:

a) podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura końcowa,                                       z załączonym protokołem końcowym odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

b) zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie                  do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego.