logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 25 listopada 2019 r.

ZDP.262.12.2019.MBJ                                                                                                                                                                       


Informacja z otwarcia ofert na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3941P Kościan – Kokorzyn w m. Szczodrowo”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 1.965.664,60 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

 

P.U.H. „ DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

2.697.680,85 zł

15.06.2020 r.

6

 

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie jedną fakturą częściową                             (po wykonaniu 50% wartości przedmiotu zamówienia) i jedną końcową , na numer rachunku bankowego Wykonawcy,                         w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz                                   z załączonymi  protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o.,                   sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4,                          64 – 000 Kościan

2.041.097,56 zł

15.06.2020 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie jedną fakturą częściową                             (po wykonaniu 50% wartości przedmiotu zamówienia) i jedną końcową , na numer rachunku bankowego Wykonawcy,                         w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz                                   z załączonymi  protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

POL – DRÓG                                        DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2,                                             78-500 Drawsko Pomorskie

2.042.806,87 zł

15.06.2020 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie jedną fakturą częściową                             (po wykonaniu 50% wartości przedmiotu zamówienia) i jedną końcową , na numer rachunku bankowego Wykonawcy,                         w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz                                   z załączonymi  protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

1.932.386,92 zł

15.06.2020 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie jedną fakturą częściową                             (po wykonaniu 50% wartości przedmiotu zamówienia) i jedną końcową , na numer rachunku bankowego Wykonawcy,                         w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz                                   z załączonymi  protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

5.

FUH Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64 – 100 Leszno

1.868.402,67 zł

15.06.2020 r.

6

Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie jedną fakturą częściową                             (po wykonaniu 50% wartości przedmiotu zamówienia) i jedną końcową , na numer rachunku bankowego Wykonawcy,                         w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT wraz                                   z załączonymi  protokołami odbioru robót, zaakceptowanymi przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

                                                                                                                                                                      

                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski